Co powinieneś wiedzieć o polisie posagowej

Co powinieneś wiedzieć o polisie posagowej

Dla dzieci jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Pracujemy po kilkanaście godzin dziennie, kupujemy drogie zabawki, ubrania, przybory szkolne, rowery, itp. Rzadko zastanawiamy się jednak co się stanie, jeżeli z jakiegoś powodu zabraknie nas jako rodziców. Dla zabezpieczenia przyszłości naszych dzieci na wypadek naszej śmierci powstał twór ubezpieczeniowy w postaci polisy posagowej.

Co powinniśmy wiedzieć przed jej zakupem? Polisa posagowa przeznaczona jest zarówno dla rodziców jak i dzieci, tzn. rodzic jest osobą ubezpieczoną, a dziecko współubezpieczoną. Polisę zawiera się na czas określony, w zależności od wariantu na 5 do 25 lat.

Zabezpieczenie

Jest ona zabezpieczeniem na wypadek śmierci rodzica lub stanowi kapitał dla dziecka, który może przeznaczyć na wejście w dorosłe życie, np. studia lub wkład własny do kredytu hipotecznego. Do polisy można dobrać opcje dodatkowe na wypadek, np. nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej, niezdolności do pracy, zachorowania na nowotwór, czy też inwalidztwa. Niestety zakup takiej polisy nie jest zbyt tani. Składka miesięczna waha się od 120 do nawet 1000zł. Zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, a dodatkowo od wielu czynników takich jak poziom dochodów rodziców i miesięcznych wydatków na utrzymanie, ich stan zdrowia, wiek dziecka (im młodsze dziecko, tym mniejsza składka).

Polisa posagowa

Dobrą wiadomością jest możliwość połączenia polisy posagowej z polisą inwestycyjną, tzn. środki gromadzone na polisie można jedynie odkładać, a można też inwestować, a tym samym pomnażać zysk. Część środków jest wtedy odkładanych na zabezpieczanie na wypadek śmierci, a część jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Alternatywnym produktem do polisy posagowej jest konto oszczędnościowe. Jednak jeżeli rodzic umrze przed 18 rokiem życia dziecka, dziecko nie otrzyma całości zgromadzonej kwoty. W tym wypadku polisa posagowa jest lepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że można ją połączyć z opcją inwestycyjną. Jak już wspomniano, opcja ta zwiększa szansę na maksymalizację dochodu.

Zostaw odpowiedź