Najlepsza polisa na życie

Najlepsza polisa na życie

Polisa na życie? Prawie każdy człowiek ją posiada lub myśli o tym, by w najbliższym czasie ją zakupić. Po co? Bo coraz częściej myślimy przyszłościowo i chcemy zabezpieczyć finansowo siebie i swoje rodziny. A więc czym tak naprawdę jest ta cała polisa? Czym jest coraz popularniejsza polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna? Czy jest lepsza? Inwestycyjna- a więc pomaga nam zarabiać?


Najlepsza polisa na życiePrzede wszystkim w każdym przypadku polisa inwestycyjna musi być ubezpieczeniowa, czyli ma na celu ubezpieczenie na życie. Jak każda taka umowa, musi mieć określoną kwotę ubezpieczenia, jaką zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić wskazanej przez nas osobie w przypadku poważnej choroby lub śmierci. Dodatkowo określa także jak wysokie świadczenie przysługiwać nam będzie jeśli dożyjemy do końca takiej umowy.

W grupie tych umów wyróżniamy trzy podstawowe typy: polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, polisolokaty oraz ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane.

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowią najpopularniejszy typ polis. Mogą one być bardziej inwestycyjne lub bardziej uniwersalne. Wpłacana składka lokowana jest w jednostki funduszy inwestycyjnych lub plany inwestycyjne, które samodzielnie wybieramy i które można swobodnie zmieniać. Są to umowy długoterminowe, więc niewielu ludzi niestety się na nie decyduje, bo pamiętajmy, że przecież każda inwestycja niesie ze sobą pewne ryzyko.

Drugim rodzajem są polisolokaty. Są one bardzo podobne do lokat bankowych. Zasadą jest jednorazowa wpłata określonej kwoty na okres od pół roku do kilku lat. Umowy takie określane są jako średnioterminowe. Pieniądze nie są inwestowane, lecz lokowane, więc nie powstaje w zasadzie żadne ryzyko, a ustalony z ubezpieczycielem próg na przykład 5 % zysku zostaje zawsze wypłacony.

Ostatnim rodzajem są produkty strukturyzowane.Są one najbardziej skomplikowane. Także wymagają jednorazowej wpłaty, lecz środki inwestowane są częściowo w bezpieczne obligacje skarbowe, co zapewnia częściową lub całkowitą ochronę kapitału. Pozostała część środków inwestowana jest w instrument pochodny.

Istnieje wiele rodzajów polis i warto się z nimi zapoznać. Oprócz ubezpieczenia, mogą one także dla nas zarabiać. Więc czemu by nie skorzystać?

Zostaw odpowiedź