Polisa posagowa jako zabezpieczenie przyszłości dziecka

Polisa posagowa jako zabezpieczenie przyszłości dziecka

Z całą pewnością każdy rodzić zastanawia się, w jaki sposób może zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka, jak zapewnić dziecku dobry start w dorosłość, bądź co zrobić, aby dziecko było odpowiednio zabezpieczone na wypadek śmierci rodzica.

Polisa posagowa jako zabezpieczenie przyszłości dzieckaRozwiązaniem coraz częściej stosowanym jest polisa posagowa. Niemalże wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tego rodzaju ubezpieczenie. Oczywiście oferty różnych firm różnią się zakresem oferty, ceną ubezpieczenia, co przekłada się również na wysokość składki ubezpieczeniowej. Polisa posagowa jest to rodzaj polisy na życie. Umowę ubezpieczenia zawiera rodzic, zaś uprawnionym do tego ubezpieczenia jest dziecko.

Polisa posagowa to umowa, którą może zawrzeć zarówno rodzić noworodka, tuż po jego narodzinach, jak i dziecka starszego – do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jednakże warto pomyśleć o zawarciu tej umowy od razu po narodzinach dziecka, ponieważ im wcześniej umowa taka zostanie zawarta, tym niższa będzie wysokość składki ubezpieczeniowej. Polisa posagowa zawierana jest na czas określony – od 5 do 25 lat. Polisa posagowa to też bardzo dobry pomysł, aby zapewnić dziecku środki na rozpoczęcie studiów czy też sfinansować jego inne plany po wkroczeniu w dorosłość.

Dodatkowym atutem jest to, że polisa posagowa może zabezpieczać dziecko na wypadek śmierci rodzica ale również na wypadek zachorowania rodzica bądź utraty przez niego możliwości zarobkowania. Warto zatem zastanowić się nad zabezpieczeniem przyszłości dziecka i zawarciem umowy o polisę posagową. Dla wielu osób atrakcyjne może być, że polisa posagowa może stanowić nie tylko ochronę interesów dziecka, ale również może być sposobem na inwestycję środków pieniężnych.

W przypadku inwestowania przy polisie posagowej, środki są lokowane w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Co istotne, w przypadku wielu umów polisy posagowej, która ma pełnić funkcję zabezpieczającą i inwestycyjną, możliwe jest ustalenie jaka część składki przeznaczana będzie na ochronę, a jaka na inwestycję.

Zostaw odpowiedź