Polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna - plusy i minusy

Polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna – plusy i minusy

Ubezpieczyciele często oferują nam wykupienie polisy na życie w postaci inwestycji. Czym jest taka polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna? Dla wielu osób kojarzy się z oszczędzaniem, bo tak się ją reklamuje. Ale tak do końca nie jest. Jest to inwestycja i z tego powodu związane jest z nią ponoszenie ryzyka inwestycyjnego. Minusami takiego ubezpieczenia są też wysokie koszty wstępne, opłaty administracyjne, koszty zarządzania, opłaty operacyjne czy likwidacyjne.

Czy to oznacza, że polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna jest zła? Oczywiście nie. Jednak przed jej wykupieniem, trzeba ją dokładnie przeanalizować. Przede wszystkim wybierając polisę ubezpieczeniowo-inwestycyjną należy zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje dotyczące wysokości opłat, ponieważ mogą one pomniejszyć wypracowany zysk oraz część inwestowaną składki.

Zalety posiadania polisy

Wyróżniamy trzy grupy polis ubezpieczeniowo-inwestycyjnych: polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, polisolokaty oraz produkty strukturyzowane. Która z tych form inwestycji jest najkorzystniejsza, każdy musi dokonać wyboru sam.  Jakie są zalety posiadania polisy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej? Przede wszystkim polisa zmusza ubezpieczonego do comiesięcznego odkładania pieniędzy. Minimalna wysokość miesięcznej składki wynosi od 100 do 200 zł. Nie jest wysoka, ale po kilkunastu latach pozwoli zgromadzić potężny kapitał. Odszkodowanie wypłacone w razie śmierci ubezpieczonego jest zwolnione z postępowania spadkowego. Świadczenie to nie wchodzi w skład masy spadkowej i trafia bezpośrednio do uposażonych w polisie osób. Wpłacając miesięcznie nawet niewielkie kwoty, mamy szansę lokowania części środków w fundusze, które mają o wiele wyższy limit wpłat minimalnych.

Korzyść finansowa

Można liczyć też na pewną korzyść finansową, ponieważ jesteśmy zwolnieni od płacenia tzw. podatku Belki w przypadku przenoszenia środków między funduszami. Dla kogo przeznaczona jest taka polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna? Z pewnością jest to rozwiązanie dla osób mających korzystną sytuację finansową, które przez okres 10, 15 a nawet 20 lat mogą regularnie wpłacać składki. Czyli jeśli posiadasz stały dochód i planujesz inwestować długoterminowo, to ta polisa jest dla Ciebie.

Zostaw odpowiedź